ชุดเครื่องปรุงต้มข่าไก่

ครัวดอยตุง พริกแกง พร้อมปรุง ต้นตำรับอาหารเหนือมานานกว่า 80 ปี
70 บาท (ชิ้น)

ชุดเครื่องปรุงต้มข่าไก่