ผงปรุงรสส้มตำ

ครัวดอยตุง พริกแกง พร้อมปรุง ต้นตำรับอาหารเหนือมานานกว่า 80 ปี
30 เหลือ 25 บาท (ชิ้น)

ผงปรุงรสส้มตำ