น้ำพริกลาบคั่ว เมืองเหนือ

ครัวดอยตุง พริกแกง พร้อมปรุง ต้นตำรับอาหารเหนือมานานกว่า 80 ปี
40 เหลือ 35 บาท (ชิ้น)