พริกแกงฮังเล

ครัวดอยตุง พริกแกง พร้อมปรุง ต้นตำรับอาหารเหนือมานานกว่า 80 ปี
49 บาท (ชิ้น)

พริกแกงฮังเล